Julie de Groot is een
Illustrator/Animator
in Nederland